# Privacy Beleid Newsgrabber.nl Usenet Provider

Privacy Beleid

NewsGrabber.nl – Privacy Beleid

De snelle groei van Internet heeft een reeks nieuwe problemen met zich meegebracht betreffende persoonlijke privacy. NewsGrabber respecteert uw recht op privacy volledig, wat zich uit in alle aspecten van ons beleid.  

Klantgegevens

Om zich te abonneren dient de abonnee NewsGrabber te voorzien van een (gebruikers)naam, en een geldig emailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de dienst. Deze gegevens worden nooit doorgegeven aan anderen behalve in het geval dat NewsGrabber via een rechterlijk bevel gedwongen wordt om de gegevens openbaar te maken. NewsGrabber heeft en zal nooit klantenlijsten of andere klantgegevens verkopen of verhuren.

 

Gebruiksgegevens
NewsGrabber bewaakt of registreert op geen enkele wijze de activiteiten die de klant online uitvoert. NewsGrabber houdt niet bij in welke nieuwsgroepen de klant post, wat de klant opneemt in de artikelen die gepost worden of uit welke nieuwsgroepen de klant berichten downloadt.

 

Civielrechtelijk onderzoek
NewsGrabber zal geen persoonsgegevens of verbruiksgegevens van klanten verstrekken aan onderzoekers, procureurs-generaal of instanties tenzij er sprake is van een rechterlijk bevel. Voordat NewsGrabber de gegevens op basis van een gerechtelijk bevel openbaart, zal de klant worden gewaarschuwd zodat deze het verstrekken van persoonsgegevens kan aanvechten.

 

Strafrechtelijk onderzoek
NewsGrabber verleent volledige medewerking aan alle justitile organen, maar er is een rechterlijk bevel vereist voordat NewsGrabber klantgegevens verstrekt. NewsGrabber zal op verzoek van justitile organen het bestaan van persoonsgegevens van klanten erkennen en zal op verzoek de technische termen doorgeven die moeten worden opgenomen in een rechterlijk bevel, met name om te beschrijven welke gegevens in beslag moeten worden genomen. In een strafrechtelijk onderzoek is NewsGrabber verplicht om het onderzoek naar de klant geheim te houden.

Comments on this entry are closed.

|Algemene Voorwaarden | Disclaimer | AUP | Privacy Beleid | Notice and Take Down |