# Disclaimer Newsgrabber.nl Usenet Provider

Disclaimer

NewsGrabber.nl – Disclaimer

Newsgrabber Usenet Provider is een handelsnaam van 2XR Interactive Media Ltd gevestigd te Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. 2XR Interactie Media BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 52134830

NewsGrabber heeft de informatie op deze internetsite met uiterste zorgvuldigheid samengesteld.
Omdat NewsGrabber steeds bezig is de producten en diensten verder te optimaliseren kunnen gegevens zoals prijzen, snelheden, retentie, compleetheid, technische specificaties tussentijds en zonder aankondiging worden gewijzigd.
Alle informatie op deze site is daarom onder voorbehoud en de abonnee kan op geen enkele wijze aan de informatie op de website rechten ontlenen.

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, zoals alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan NewsGrabber.
Overname van informatie, teksten of illustraties is toegestaan.
Voor commercieel gebruik dient wel een bronvermelding toegevoegd te worden.

Door NewsGrabber verstrekte informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.
Het al dan niet in gewijzigde vorm openbaar maken, verveelvoudigen, verspreiden en/of het verstrekken van deze informatie aan derden
is niet toegestaan, tenzij door NewsGrabber expliciet toestemming hiervoor is gegeven.
Aan de u toegezonden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Comments on this entry are closed.

EV SSL

|Algemene Voorwaarden | Disclaimer | AUP | Privacy Beleid | Notice and Take Down |